Påmelding til gudsteneste og søndagsskule 16. januar


Velkommen til gudsteneste og søndagsskule! Påmelding på checkin.no, følg lenka under for å melde deg på.

 

 

Vi har tre arrangement samtidig i kyrkja på søndag kl. 11.00. Desse tre er:

  • Gudsteneste
  • søndagsskule i gymsalen
  • søndagsskule i menighetssalen.

Grunna restrisjonar og smittevern kan ein ikkje gå mellom desse arrangementa undervegs. Ein kan berre melde seg på eitt av dei og halde seg på det arrangementet. Dersom ein vaksen skal vere med eit barn på søndagsskulen, må ein då melde seg på søndagsskulen.

 

Under finn du lenker til påmelding.

 

Påmelding til gudstenesten (omlag 100 plasser):

https://www.checkin.no/event/39879/temagudsteneste-16-januar

 

Søndagsskulen har to arrangement:

  • gymsal, frå 1. klasse og oppover (20 plasser)
  • menighetssalen, for dei minste, men og for dei som ikkje ønsker å vere i gymsalen (30 plasser)

Du vel kva arrangement du vil melde deg på med å bestemme billettype. Du kan melde på i begge arrangement på same bestilling. Klikk på kor mange billetter du vil ha på kvart arrangement. Foreldre som skal vere med MÅ ha eigen billett. 

Påmelding til søndagsskule:

https://www.checkin.no/event/40029/soendagsskule-16-januar

 

Spørsmål eller problem med påmelding?

Ta kontakt med kyrkjekontoret på telefon 51 78 95 55 eller send sms til 414 53 395.

 

Tilbake