Torsdagstreffen våren 2024


Her finn du datoane for torsdagstreffen for våren 2024

Kunst av to mennesker som snakker sammen

 Kl. 18.00 - 19.30 i KLEPP KYRKJE

Kort gudstjeneste først. Kveldsmat og aktivitet etterpå.

 

Torsdag 18. januar

Ansvar, prest Just Salvesen

Kveldsmat. Spillekveld.

 

Torsdag 15. februar

Ansvar, prest Ivan Fjeld

Kveldsmat. Bingo.

 

Torsdag 14. mars

Ansvar, prest Ivan Fjeld

Kveldsmat. Lage våroppsats med blomster.

 

Torsdag 25. april

Ansvar, prest Just Salvesen

Kveldsmat. Sang og musikkveld.

 

Torsdag 6. juni

Tur til Voll juletregard

Sommeravslutning. Grillmat. Musikk og dans.

 

NB! HUSK medlemskontingent 200,- pr.år (inkl.mat og aktiviteter)

 Kan betales via: vipps #116229 (merk.navn og «Torsdagstreffen»)

eller kontant.

 

VELKOMMEN!

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Ruth Bråtveit

 ruth.bratveit@klepp-kirken.no
 472 59 486

Tilbake