Konfirmasjons-gudstenester 2021


Det er no tatt ei avgjerd om tidspunkt for gjennomføring av konfirmasjonar i 2021.

Det er gjort grundige vurderingar, og me har landa på at vi vil tilby konfirmasjon både vår og haust. 

Vår: 1., 2. og 8. mai  Haust: 18., 19. og 25 september 

Konfirmantar og konfirmantforeldre får eigen informasjon. 

 

Tilbake