Ny kirke i Klepp i 2026

Høsten 2023 ble det vedtatt at det skal bygges ny kirke i Klepp sentrum. Dette har Stiftelsen og menigheten arbeidet sammen for siden 2009. Takk til alle som har stått på og bidratt til dette gjennom komitéarbeid, planarbeid, dugnader, gaver og bønn.

 I §2: "Stiftelsens formål er å skaffe til veie egenkapital til erverv, anlegg og fremtidig drift av nytt kirkeanlegg i Klepp»

Vedtak om ny kirke har gitt nye energi og inspirasjon og arbeidet i Stiftelsen vil fortsette fram til kirke med tilhørende rom er ferdig og utstyrt. Vi ser fram til en 7 dagers kirke med masse aktiviteter for alle. Dess større bidrag fra Stiftelsen dess mer funksjonell kirke for menigheten.