Stiftelsen Klepp nye kyrkje

Plannemnda


Det vart bygd ny kyrkje i Klepp sentrum i 1846, og ho vart påbygd i 1971. Kyrkja er ei typisk linstowkyrkje, og har sitjeplassar til 280 personar. Kyrkja sin bodskap har alltid vore sentral hjå kleppsbuen. For store handlingar i liva til folk som dåp, konfirmasjon, bryllaup, minnemarkeringar, gravferd, høgtider og gudstenester, har kyrkja ein unik plass. Ei ny kyrkje kan nyttast som arbeidskyrkje sju dagar i veka, til alle ulike tiltak for alle aldersgrupper. Til denne bruken treng Klepp kyrkjelyd nye, større og tilrettelagte kyrkjerom og lokale. Klepp sokneråd har i fleire år arbeidd for å få bygd ny kyrkje. Det vart oppretta ein stiftelse i 2009 som arbeider med å skaffa eigenkapital. I 2015 vart det i tillegg oppretta ei plannemnd.