Kyrkjelyd


Meir himmel på jord

Meir himmel på jord er visjonen me arbeider etter. I alt me gjer ynskjer me å vise små glimt av himmel. Me ynskjer at Klepp kyrkjelyd skal være ein god stad å være, vokse og virke. Me har alle forskjellige behov og forskjellige trusuttrykk.

Me arbeidar for å realisera denne visjonen igjennom det arbeidet og dei ulike tiltaka som kyrkjelyden har. Me ynskjer å vere ei kyrkje for alle generasjonar.

Me har ein levande kyrkjelyd der det skjer mykje. Noko av det flotte arbeidet me har er gode gudstenester og sundagskule. Me har mange kjekke trosopplæringstiltak, babysong og småbarnsong, Knøttekor og barnekor, og bønearbeid.