Kontaktinformasjon


Klepp kyrkjelyd

Kyrkjekontoret: Kleppevarden 2, PB 101, 4358 Kleppe - se kart
Klepp Kyrkje: Prestevegen 7, 4350 Kleppe - se kart

Telefon: 51 78 95 55
Epost: klepp.sokneraad@klepp-kirken.no 

Gjevartenesta:
konto nr. 3290.35.01234

 

 

Tilsette

Sekretær / vikar daglig leder

Ingunn Aandal

92419934

Send epost

Trusopplærar i permisjon

Andrea Bjørkavoll -Bergseth

41453395

Send epost

Ettåring

Johannes Braut

47752657

Send epost

Renholder

Marit Byberg

40461794

Send epost

Daglig leder

Hilde Norland Djønne

48125450

Send epost

Ettåring

Kristina Hinna

Send epost

Kirketjener i Klepp og Bore

Valdemar Jørgensen

45806732

Send epost

Menighetspedagog / vikar diakon

Liv Heidi Lie-Bjelland

94802264

Send epost

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

48190318

Send epost

Sokneprest

Just Salvesen

41004692

Send epost

Kantor

Ola Sotnakk

99628182

Send epost

Trosopplærer- vikar

Sondre Søndervik

93852275

Send epost

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send epost

Trosopplærer

Anette Dagfinrud Thorset

91921631

Send epost

Kyrkjelydsmedarbeider

Karoline Undheim

92255478

Send epost