Kontaktinformasjon


Klepp kyrkjelyd

Kyrkjekontoret: Kleppevarden 2, PB 101, 4358 Kleppe - sjå kart
Klepp kyrkje: Prestevegen 7, 4350 Kleppe - sjå kart

Telefon: 51 78 95 55
Epost: klepp.sokneraad@klepp-kirken.no 

Gjevartenesta:
konto nr.: 3290.35.01234

 

 

Tilsette

Sekretær

Ingunn Aandal

92419934

Send e-post

Trusopplærar

Andrea Bjørkavoll -Bergseth

41453395

Send e-post

Ettåring

Johannes Stubhaug Braut

97300745

Send e-post

Diakonimedarbeidar (vikar)

Ruth Bråtveit

47259486

Send e-post

Renholder

Marit Byberg

40461794

Send e-post

Daglig leder

Hilde Norland Djønne

48125450

Send e-post

Ettåring

Kristina Hinna

40057646

Send e-post

Kyrkjetjener i Klepp og Bore

Valdemar Jørgensen

45806732

Send e-post

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

Sokneprest

Just Salvesen

41004692

Send e-post

Kantor

Ola Sotnakk

99628182

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send e-post

Trosopplærer

Anette Dagfinrud Thorset

91921631

Send e-post

Kyrkjelydsmedarbeidar

Karoline Undheim

92255478

Send e-post