Trusopplæring


Klepp kyrkjelyd har som mål å ha minimum eitt tiltak kvart år for alle barn i Klepp sokn mellom 0-18år. Her kan du lese om tiltaka vi har frå 8.klasse og oppover (vi held på å oppdatere sida, info om dei ulike tiltaka kjem etterkvart).