Diakoni


Diakoni er omsorgsteneste og eit av hovedoppdraga i kyrkja.

Diakonien gjennomsyrar heile kyrkja.

Diakoni uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.


Diakoni kan utøvast av ansette og frivillige.

Velg kalender