FELLESSKAP - oppstartshelg


FELLESSKAP - oppstartshelg med Klepp kyrkjelyd 27.-29. august

Klepp kyrkjelyd inviterer alle generasjonar til aktivitetar og fellesskap.

 

Klepp kyrkjelyd inviterer alle generasjonar til aktivitetar og fellesskap.

Det vart ikkje menighetsweekend denne hausten slik vi hadde håpa å få til. Vi utvidar difor oppstartsgudstenesta vår til oppstartshelg og inviterer alle generasjonar til aktivitetar og fellesskap. Dette passer perfekt for alle mellom 0-100 år!

Dette skjer:

Fredag 27. august kl. 17.30 utfor Klepp kyrkje

- Familiefredag inviterer til fellesskap rundt bålpanner utfor kyrkja

- Ta med sjølv det du vil av mat på bålpanna, vi stiller med pinnebrøddeig til alle

- Hinderløype og sporlek

Laurdag 28. august kl. 14.00-18.30 i Klepp kyrkje

- Fellessamling

- Mange ulike aktivitetar som matlaging, pynting, gudstenesteverkstad, dragebygging m.m.

- Måltidsfellesskap

- Konkurransar/leik

Laurdag 28. august kl. 20.30-23.00 i Stasjonsbygget på Klepp stasjon

- Kveldssamling med andakt av Just Salvesen

- for vaksne i alle aldrar

- fokus på fellesskap i kyrkjelyden på tvers av generasjonar

Søndag 29. august kl. 11.00 i Klepp kyrkje

- Oppstartsgudsteneste med søndagsskule

- Grillmat til kyrkjekaffi

- Tur i Kleppeloen for dei som vil etter maten

Meir info om påmelding og gjennomføring kjem snart.

Velkommen 😊

Tilbake