INFO-MØTE – NY KIRKE


Onsdag 15. september kl. 19.30 blir det info-møte i Klepp kyrkje.

 

 

Her vil representanter fra plankomiteen presentere de fire forslagene fra arkitektene.

Det blir også orientert om videre prosess.

Det blir mulighet for å stille spørsmål.

 

Ingen påmelding, registrering når en kommer.

Tilbake