Førehandsregistrering 11-gudstenesta


Her kan du førehandsregistrera deg til sundagens gudsteneste 29. november kl.11 og til sundagsskulen som byrjar kl. 11.00 (husk at søndagsskolen møtes ved menighetssalen)

 

Grunna grensa på maks 50 deltakarar på gudstenesten, velger vi å ha sundagsskulen som eige arrangement. Sundagsskulen byrjar kl. 11.00, vi bruker inngangen bak ved menighetssalen. 

 

Klikk på lenka under for å melde deg på til gudstenesta kl 11.

gudsteneste kl. 11.00

 

Klikk på lenka under for å melde dykk på til sundagsskulen. Born under skulealder må ha med ein vaksen. Hugs å melde på ALLE som kjem, både vaksne og born.

sundagsskulen (kl 11.00)

Tilbake