Forhåndsregistrering til oppstartsgudsteneste med innsetting av ny sokneprest stengde 06.09.2020 04:00