Nytt frå plankomiteen 21. februar


Nytt frå plankomiteen - Klepp nye soknekyrkje

 

Reguleringsplan for området ved rådhuset er under bearbeiding for godkjenning i skrivende stund.

Prekvalifisering av 4-5 arkitekter pågår i løpet av februar. Utsendelse av forespørsel for tilbud på løsning for kommunehus og kirke er planlagt i løpet av mars, og med innsendt forslag til løsning før sommeren 2021. Kirken vil delta i juryen med 2 representanter. Juryen vil komme med en anbefaling av hvilken løsning som blir valgt og dette vil bli lagt fram etter sommeren i henhold til planen.

Det er tidligere i samarbeid med kommunen utarbeidet en god beskrivelse av rombehov i både kirke og kommunehus, og planer for sambruk.

Det arbeides nå med beskrivelse av forespørsel som skal sendes ut til de valgte arkitektene.

Vi ser fram til en spennende prosess denne våren og sommeren.

Leif Solberg

Tilbake