Styret for stiftelsen


STIFTELSEN 2019 - 2021

Rolf Helge Bergseth

Leiar

rbergseth@gmail.com

Maria Skrettingland Håland

Styremedlem og kasserar

msh@bmsas.no

Kjellaug Marie Steinskog

Styremedlem

kjellaug.m.steinskog@kleppnett.no

Svein Bertil Dybesland              

Styremedlem

sdybesland@tryggheim.no 

Livar Salte

Styremedlem og sekretær

livar.salte@kruse-smith.no

Terje Tobiassen

1. varamedlem

terje@continyou.no

Representant frå Soknerådet

2. varamedlem

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØKONOMIGRUPPE

Gustav Sandvik

Medlem

kjetil.maudak@mega.coop.no

Kjetil Maudal

Medlem

gusandv@gmail.com

Trond Hodne

Medlem

trond.hodne3@kleppnett.no

 

 

Formål:

§2: "Stiftelsens formål er å skaffe til veie egenkapital til erverv, anlegg og fremtidig drift av nytt kirkeanlegg i Klepp"

Tilbake