Barnekoret (1.-4.klasse)


Eit kor for born i 1.-4. klasse. 
 

Illustrasjon av barn som står og syng saman, med kler i forskjellige farger

Me øver i Klepp kyrkje annankvar torsdag frå kl. 18.00-19.00.


Øvingsdatoar hausten 2023

24. august

7. september

21. september

5. oktober

2. november

16. november

30. november 

 

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Ola Sotnakk  

 ola.sotnakk@klepp-kirken.no
 919 24 158 

Tilbake