7 år - 2.klasse-verkstad


Me inviterer deg som går i 2. klasse til 2. klasse-verkstad i Klepp kyrkje 
 

Eit bilete av masse barn i Klepp kyrkje, der presten gir tommel opp til barna

 

Torsdagen møtast 2. klassingane til 2. klasseverkstad. Vi starter med pølsemat. Så fortset vi med gudstenesteverkstad, der vi fortel om sundagens tema og barna får velje mellom å vere med på skuespill, song, forming eller praktiske oppgåver. Til slutt blir det leik og sosialt.

Sundagen er heile familien velkommen til høsttakkefestgudsteneste. Her får 2. klassingane bidra med pynt, song, skuespill eller anna (som vi forberedde torsdagen)


 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Anette Dagfinrud Thorset

 anette.thorset@klepp-kirken.no
 919 21 631

 

 

Tilbake