Nytt fra plankomiteen for Klepp nye kyrkje (18.05.20)


Plankomiteen har arbeidet videre sammen med kommunen og brukerne av kommunehus.

Slik det ser ut nå har vi kommet fram til en god romplan for kirken og en beskrivelse av sambruk mellom brukerne av kirke og kommunehus. Det er også enighet om å få til et egnet kjellerlokale for ungdomsarbeid. Finansiering av dette vil bli med bidrag fra stiftelsen for ny kirke.

Planen videre er at kommunestyret får saken til behandling før sommeren.

Plankomiteen har et godt samarbeid med kommunen og vi ser fram til det videre arbeidet utover høsten.

Tilbake