Påmelding 2. klasse-verkstad


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Er det allergier eller anna vi treng å vite om ditt barn?


Er det i orden at namn og bilete av den påmelde blir offentliggjort?
Eg ønskjer e-post om gudstenesteverkstad, som er eit liknande tilbod, for alle barn i skulealder ein tysdag i månaden etter skuletid

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Skule: