Søndagsskulen - samlingar hausten 2022


Her finn du program for hausten 2022 for søndagsskulen i Klepp kyrkje. Det kan komme endringar, følg med på oppdateringar. Les meir om dei ulike gruppene og kven som er med på dei ulike aktivitetane lengre nede i artikkelen:

 

 

Dato Gullivergjengen Agentane SLUSH Barnesamling
14.aug       X
21.aug X   X  
28.aug X X    
11.sep X   X  
18.sep X Gymsal Gymsal  
25.sep X X    
09.okt       X
16.okt       X
23.okt X Gymsal Gymsal  
06.nov X X X  
13.nov X Gymsal Gymsal  
20.nov X X    
04.des X   X  
18.des       X
25.des       X

 

Velkommen til søndagsskulen i Klepp kyrkje! Vi starter inne i kyrkjerommet med resten av kyrkelyden på gudstenesten og går ut til søndagsskule medan vi syng søndagsskulesongen.

Vi deler inn i tre grupper:

 • 0-5 år
  • Denne gruppa samlast oppe i menighetssalen
 • 1. klasse - 4. klasse
  • Denne gruppa varierer mellom å vere i menighetssalen saman med dei minste, ha eige opplegg nede i grupperommet og somme gonger vere i gymsalen som vi låner av Jæren folkehøgsskule. 
 • SLUSH (5. klasse og oppover)
  • Denne gruppa har eige opplegg nokre søndagar i semesteret. Då er vi på kyrkjekontoret og ser film, har undervisning og drikk SLUSH. Dei andre søndagane følger vi Agentane. Dei som vil kan vere med som leiarar for Gullivergjengen.
 • Barnesamling
  • I skuleferiar har vi barnesamling. Då er alle barna samla til fortelling, song og hobbyaktivitet/leik 


Har du spørsmål ta kontakt med Andrea Bjørkavoll-Bergseth:


 

Tilbake