Temagudstjeneste 15 mai


Kjell Aanensen preiker om tema: Inkluderende, trygge og ærlige fellesskap – hvordan bygger vi det?

Bandet er klar med mange fine sanger. Det blir nattverd- og selvsagt søndagsskole!

Velkommen til bra søndag i Klepp kyrkje!!

 

Tilbake