Seniorfest, Kleppe bedehus 21. mars kl. 18:00


 

Ernst Båsland: «Grip dagen – vegen til det gode liv»

Sang ved Jæren kammerkor.

Servering. Utlodning. Velkommen.

Arr: diakoniutvalet

Tilbake