Klepp har fått ny kirkeverge!


Arvid Kaspersen starter i stillingen 1.august.

Arvid er er 56 år, bor i Klepp og er aktiv i Bore menighet.

Han jobber i dag som daglig leder for Utstein Pilgrimsgard på Mosterøy.

Han er utdannet sosionom og diakon.

 

Inger Kari har sin siste arbeidsdag som kirkeverge 18.august.

Tilbake