Ungdomsarbeidet UANZ


Uanz logo - oranje bakgrunn med blå tekst der det står uanz

UANZ er ungdomsarbeidet i Klepp kyrkje og er for deg som går på ungdomskulen og vidaregåande. Vi samlast annankvar sundag (partalsveker) kl 18 i kyrkja. Her er det god rom for samtale, bygge relasjonar og bli betre kjent med Jesus. Dette gjere me gjennom samtale, lovsong, fellesskap rundt mat og leik. Måndag i partalsveker kl 17 har me open kyrkja, her  ete me middag saman i menighetssalen, etterpå er det moglegheit for å vera med på ulike aktivitetar ute og inne.

Vi ønskjer å vera eit fellesskap som er forma av ein Gud som elskar oss, der ein bygg gode relasjonar med kvarandre og veks i tru saman.  

For meir info følg oss på instagram @uanz_kleppkyrkje og UANZ på facebook

DU ER HJERTELEG VELKOMMEN! 

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med eittåringane våre Kristina Hinna og Johannes Braut 

 ungdomsarbeid@klepp-kirken.no

 400 58 240

Tilbake