Kvardagsvenn


Vil du bli en kvardagsvenn?

Det er mange einsamme i Klepp. Saman med Klepp kommune er vi som kyrkje så heldig å få samarbeida om konseptet «Kvardagsvenn». Det ligg i ordet kva det er, nettopp å vere en kvardagsvenn. Er dette noko du kunne tenke deg?

Besøk til en som er ensom en gang i uken, hver 14. dag, eller en gang i månaden. Det blir du og den som får besøk som bestem. Du bind deg for 3 månader i fyrste omgang.

 

Ta kontakt med diakoniarbeider Ruth Bråtveit for en prat.

 

 ruth.bratveit@klepp-kirken.no
 472 59 486

Tilbake