Vil du vere med i ei smågruppe?


Dersom du har lyst til å bli kjent med fleire i ei mindre gruppe, er smågrupper noko for deg! Vi starter fleire nye nå så heng deg på. Dette er ei god høve for alle som ønsker seg eit mindre smågruppefellesskap. Både dei som har vore med i en smågruppe før og dei som ikkje har vore med før kan melde si interesse nå.

Logo for smågrupper. bilde av hender som viser mennesker som snakker sammen

Påmelding til smågruppe finn du her

 

Smågruppene møtes regelmessig for blant anna å snakka om kvardagslege ting og livet, ofte heime sjå kverandre til eit enkelt måltid. Det er dykk som gruppe som sjølv bestemm korleis innhaldet i gruppene vil vera, men vi kan komme med forslag og bidra med ressursar og oppfølging dersom gruppa ønsker det.

 

Har du spørsmål eller lurer du på noko, kan du kontakte sokneprest Just Salvesen som koordinerer dette saman med dagleg leiar Hilde N. Djønne.

 

I påmeldinga kan du komme med nokon ønsker. Vi vil gjere det vi kan for å oppfylle dei, men vi kan ikkje love at vi kan innfri alle ønska. Du kan si om du føretrekker:

  • Gruppe for småbarnsforeldre med barn på ettermiddagstid
  • Gruppe for voksne på dagtid
  • Gruppe for voksne på kveldstid

Kjenner du andre du ønsker å vere i smågruppe saman med, skriv dette i påmeldinga.

 

Etter at du har meldt deg på, ta vi kontakt med deg.

 

Håper å få ei påmelding fra deg!

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Hilde Norland Djønne

 hilde.djonne@klepp-kirken.no
 48125450

Tilbake